Przypominamy, że popioły pochodzące z palenisk domowych zgromadzone w pojemnikach lub workach koloru czarnego, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, odbierane są od października do kwietnia. Popioły wytworzone po tym okresie winy być dostarczone do PSZOKu. Przed umieszczeniem w pojemniku popiół powinien być wystudzony.

Innym odpadem sezonowym są tzw. odpady zielone, które są odbierane z nieruchomości w okresach od kwietnia do października. Po tych okresach winny być samodzielnie dostarczane do PSZOKu. Wyjątek stanowią tu jedynie choinki naturalne, które w styczniu i w pierwszej połowie lutego będą odebrane z nieruchomości w terminie odbioru odpadów biodegradowalnych (kuchennych). Choinki powinny być bez ozdób i stojaków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców informujemy, że przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych - istnieje możliwość wystawienia elektrośmieci, które mogą stanowić problem w samodzielnym dostarczeniu ich do PSZOK.

 

Podstawa segregacji to odpowiednie pojemniki na odpady. Nie ma segregacji bez pojemników na poszczególne rodzaje odpadów. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien więc zapewnić zarówno duże pojemniki zewnętrzne, jak i mniejsze kosze, z których na co dzień korzystają mieszkańcy czy pracownicy. Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146), a także Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2020 r. będziemy segregować odpady na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Szczegółowe informacje na stronie MZC

Załączniki:
Pobierz plik (ART. Czas na przygotowanie pojemników.pdf)Czas na przygotowanie pojemników[PDF]11185 kB

Od 1 lipca 2020 r. na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nastąpi zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązuje w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Od tego czasu odpady komunalne zbierane będą w podziale  na cztery główne frakcje + odpady zmieszane (resztkowe).

<szczegółowe informacje na stronie MZC>

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców odnośnie stosowania pomarańczowych worków poniżej artykuł ( LINK ) dotyczący właściwego sposobu wystawiania worków i pojemników na odpady komunalne obowiązujący na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

Znowelizowana w lipcu b.r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). Na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (m. Włodawa, gm. Podedwórze, Hanna, Hańsk, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus) wymóg selektywnej zbiórki ogranicza się jeszcze do dwóch frakcji tj. sucha i mokra.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C22419092709130.pdf)Segregacja odpadów obowiązkowa[PDF]342 kB

W Międzygminnym Związku Celowym nadal dwie frakcje

    Przypominamy, że na terenach gmin Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz miasta Włodawa nadal obowiązuje segregacja odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje. Frakcja sucha to w szczególności: szkło, metale, tworzywa sztuczne, tkaniny i  tekstylia, papiery, tektura, zaś frakcja mokra to: organiczne odpady kuchenne, odpady z bytowania drobnych zwierząt domowych, odpady higieniczne, odpady zielone ulegające biodegradacji.

segregacja

Dodatkowe informacje