Aktywność społeczna

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony na okres od dnia 08.12.2016 r. do dnia 19 .12.2016 r. projekt” Programu współpracy Gminy Podedwórze z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
Uwagi i wnioski do projektu należy składać na piśmie w terminie do dnia 19.12.2016 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze pok. Nr 1.

Dodatkowe informacje