Projekty unijne PO KL

    

    W dniach 23-24.06.2014r. w ramach projektu „Chcemy być lepsi,,,” odbył się wyjazd edukacyjny do Warszawy dla uczniów Szkoły Podstawowej. Program wycieczki obejmował Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy, ZOO i Pałac w Wilanowie.

Zapraszamy do galerii.

________________________________________________________________

W dniu 01.04.2014r. w ramach projektu „Chcemy być lepsi,,,” odbył się wyjazd edukacyjny do Warszawy. Program wycieczki obejmował Planetarium, Narodową Galerię Sztuki Zachęta, Centrum Nauki Kopernik.

Poniżej zdjęcia z wycieczki. Zapraszamy do galerii.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

_________________________________________________________________

 

„Chcemy być lepsi...” – zajęcia, zabawa i sport.

 

Kontynuowana jest realizacja projektu edukacyjnego „Chcemy być lepsi,,,”, który trwa od września 2013r.

W  dodatkowych zajęciach dzieci i młodzież uczestniczą w ramach 1 zadania, na które składają się projekty interdyscyplinarne:

     W dniu 29.11.2013r. w Siemieniu odbył się drużynowy turniej szachowy uczniów Gimnazjum. Gimnazjum w Podedwórzu reprezentowali uczestnicy projektu „Chcemy być lepsi,,,”. W wyniku rozgrywek nasi uczniowie zajęli 2 miejsce.

W skład drużyny wchodzili uczniowie:

Aleksandra Matejczuk – klasa I Gimnazjum

Monika Gromysz – klasa I Gimnazjum

Hubert Litwiniuk – klasa II Gimnazjum

Grzegorz Litwiński – klasa II Gimnazjum

Ewa Wieczorek – klasa I Gimnazjum

Gabriel Michalski – klasa I Gimnazjum

W dniu 04.12.2013r. tym razem w Gródku Szlacheckim odbył się drużynowy turniej szachowy uczniów Szkół Podstawowych. Szkoła Podstawowa w Podedwórzu była  reprezentowana przez uczestnicy projektu „Chcemy być lepsi,,,”. W wyniku rozgrywek nasi uczniowie zajęli 7 miejsce.

W skład drużyny wchodzili uczniowie:

Agnieszka Gromysz - klasa IV Szkoły Podstawowej

KacperPuła - klasa IV Szkoły Podstawowej

Wojciech Chilczuk - klasa IV szkoły Podstawowej

Piotr Antoniuk - klasa VI Szkoły Podstawowej

Wszyscy uczestnicy biorą udział w projekcie „Chcemy być lepsi,,,” i uczęszczają na zajęcia międzyszkolnej sekcji szachowej, której trenerem jest Pan Marian Michaluk.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej postawy oraz zaangażowania.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie;

 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

__________________________________________________________________________

„Chcemy być lepsi,,,”

 

„Chcemy być lepsi,,,” to projekt realizowany przez Gminę Podedwórze. W ramach projektu uczniowie i uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu wezmą udział  w dwóch  interdyscyplinarnych projektach  edukacyjnych:

Dodatkowe informacje