PWCPL

     W ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy chętne osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie podstaw obsługi komputera, Internetu oraz korzystania z usług online.
     W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które z uwagi na brak umiejętności mają trudności z obsługą komputera czy dostępem do Internetu.
  Szkolenia będą odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu. Przewidywany czas szkolenia – 2 godziny.
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie – 83 379 52 27 lub w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Podedwórze – pokój 13 u Asystenta Koordynatora Projektu – p. Łobejko Marty.
O terminie i programie szkoleń zainteresowani będą powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.
     Wstępny harmonogram szkoleń w załączniku. W celu dostosowania terminów do uczestników harmonogram może ulec nieznacznym zmianom.


     „Dotacje na Innowacje" – „Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram szkolenia 2015.pdf)harmonogram szkolenia[PDF]506 kB

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu został utworzony publiczny punkt dostępu do Internetu. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z Internetu, bądź komputera zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach jej funkcjonowania, tj. w poniedziałki w godz. 800 – 1500, od wtorku do piątku w godz. 745 – 1600, w soboty w godz. 745 – 1445.

Ponadto pod adresem internetowym http://einclusion.podedworze.pl/ została utworzona strona internetowa, na której znajdują się bieżące informacje dotyczące realizacji projektu.

Dzięki realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” 15 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podedwórze otrzymało sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zostało przeszkolonych w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu. Ponadto każdy z beneficjentów ostatecznych będzie miał do dyspozycji telefoniczną linię wsparcia technicznego help desk na wypadek problemów ze sprzętem, bądź łączem internetowy.

Koszty zakupu sprzętu komputerowego, usługi help desk, przeprowadzonych szkoleń, a także koszty funkcjonowania łącz internetowych do 31 października 2015 roku będą finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%). Po tym okresie przez kolejnych pięć lat koszty łącz internetowych będzie pokrywał Urząd Gminy Podedwórze.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela Asystent Koordynatora Projektu – Marta Łobejko w Biurze Projektu (Urząd Gminy Podedwórze, pokój 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

 

„Dotacje na Innowacje" –  „Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

________________________________________________________________________________

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Komputery dla mieszkańców Gminy Podedwórze

 

Od 3 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku można zgłaszać się do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

 

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby (gospodarstwa domowe) spełniające kryteria i warunki opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Podedwórze: Regulamin

 W ramach realizacji projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma:

- zestaw komputerowy,

- bezpłatny dostęp do Internetu,

- szkolenie z zakresu obsługi komputera

 Po zakończeniu rekrutacji, zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję rekrutacyjną, a wyniki przekazane osobom biorącym udział w rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu pobrania Formularza zgłoszeniowego i Regulaminu uczestnictwa, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Podedwórze (pokój 13).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Podedwórze: Formularze

 

Szczegółowych informacji udziela Asystent koordynatora projektu – Marta Kiryczuk w biurze projektu (Urząd Gminy Podedwórze pokój Nr 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

_________________________________________________________________

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

 

     Z dniem 3 luty uruchomiona zostanie rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny", która potrwa do 28 lutego 2014r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu pobrania Formularza Zgłoszeniowego i Regulaminu uczestnictwa, mogą zgłaszać się do Biura Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Podedwórze (pokój 13).

Formularze dostępne są również na stronie www.gmina-podedworze.pl

- Regulamin uczestnictwa

- Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowych informacji udziela asystent koordynatora projektu – Marta Kiryczuk w biurze projektu (Urząd Gminy Podedwórze pokój Nr 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

________________________________________________________________

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

     Z dniem 1 stycznia 2014r. Gmina Podedwórze rozpoczęła realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Formularze rekrutacyjne i regulamin organizacyjny projektu będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy od połowy stycznia. Przewidywany termin składania dokumentów to 3 luty - 28 luty 2014 r. 

     Szczegółowych informacji udziela asystent koordynatora projektu – Marta Kiryczuk w biurze projektu (Urząd Gminy Podedwórze pokój Nr 13) oraz pod numerem telefonu 83 379 52 27.

_____________________________________________________________________

Dodatkowe informacje