MZC

     Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych

 

- Szczegóły do pobrania w formacie PDF

- Link do strony z ogłoszeniem

____________________________________________________________________

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie
22 – 200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 22
ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :
Inspektora ds. BHP i Kadry

- szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

http://www.zzowlodawa.bip.mbnet.pl/

_____________________________________________________________________

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW we Włodawie
22–200 Włodawa
ul. Żołnierzy WiN 22
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
KSIĘGOWY

- szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF 

 

http://www.zzowlodawa.bip.mbnet.pl/

___________________________________________________________________

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

22 – 200 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN 22

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

Informatyk

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

_____________________________________________________________________

     Ogłoszenie o zamówieniu na: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.


Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

__________________________________________________________________

     Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, realizując projekt
„Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu
utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w ubiegłym tygodniu ogłosił
postępowanie przetargowe na zintegrowany system obsługi do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu zakładu. Oceniając postęp
robót budowlano-montażowych, można stwierdzić, że realizacja inwestycji przebiega
stosunkowo sprawnie i wszystko na to wskazuje, iż zakończy się w zaplanowanym terminie.

 

Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

     Od kilku miesięcy w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie trwają prace nad wdrożeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą najpóźniej do 1 lipca 2013 r. musi wprowadzić w życie każda gmina w Polsce.

Całosc dokumentu do pobrania w formacie PDF

Zapraszamy do zapoznania się z  nowymi zasadami funkcjonowania systemu.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

 

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: DYREKTOR ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW WE WŁODAWIE.pdf

Informacje do pobrania w formacie PDF

Dodatkowe informacje