Promocja "Tradycja i praca" dokumenty do pobraniaProjekt "Tradycja i praca" - dokumenty do pobrania

Ankieta zgłoszeniowa

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Regulamin rekrutacji

Dodatkowe informacje