Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych rodzajów / frakcji odpadów, aby móc je ponownie wykorzystać. Dzięki segregacji niepotrzebne nam przedmioty nie trafiają na składowisko czyli nie zaśmiecają otaczającego nas środowiska. Aby pomóc ziemi i przede wszystkim sobie wystarczą chęci i stosowanie się do poniższych zasad.
 Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie na terenach swoich działań prowadzi dwufrakcyjną zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą.

FRAKCJA SUCHA

•    Szkło

   - Butelki po sokach i napojach
   - Opakowania po kosmetykach np.: flakoniki po perfumach, słoiczki po kremach
   - Słoiki po przetworach
   - Szkło gospodarcze np: szklanki
   - Szkło ozdobne

Zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wyrzucane przedmioty (nie musisz ich dokładnie myć), staraj się nie stłuc wyrzucanego szkła.

•    Metale

   - Opakowania stalowe i aluminiowe np.: puszki po napojach i konserwach
   - Folia aluminiowa
   - Inne elementy metalowe (z wyłączeniem części samochodowych)

•    Tworzywa sztuczne

- Plastikowe butelki po napojach
- Puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości np.: opakowania po środkach piorących, szamponach
- Opakowania po żywności np.: kubki i butelki po produktach mlecznych, kubki po śmietanach i jogurtach, plastikowe opakowania po owocach, woreczki, reklamówki
- Opakowania wielomateriałowe np.: kartony po sokach, mleku, mrożonkach, przyprawach
- Zużyte meble ogrodowe

Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych zajmują dużo miejsca w pojemniku. Aby zaoszczędzić na objętości zachęcamy do zgniatania opakowań. Jest to ważna informacja szczególnie dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gdzie płatność naliczana jest na podstawie zadeklarowanej objętości wywozu odpadów.

•    Tkaniny i tekstylia

- Ubrania i tkaniny
- Ręczniki, ścierki kuchenne
- Obuwie

•    Papier i tektura


- Gazety kolorowe
- Książki
- Katalogi, ulotki
- Kartony, pudełka
- Torby papierowe
- Zeszyty
- Ścinki papierowe


Staraj się oddzielić od makulatury części które zrobione są z innych tworzyw. Złóż pudełka i kartony w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

FRAKCJA MOKRA

Odpady mokre, to odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady z których można wyprodukować kompost. Można je gromadzić w przydomowych kompostownikach.


•    Organiczne odpady kuchenne

- Obierki, skorupki z jajek
- Resztki żywności
- Fusy z kawy i herbaty

•    Odpady z bytowania zwierząt domowych


- Żwirek z kociej kuwety
- Trociny z klatek

•    Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne

•    Odpady zielone (w osobnym pojemniku lub worku)

- Trawa
- Liście
- Zwiędłe rośliny
- Owoce


•    Popioły z pieców i kominów (w osobnym pojemniku lub worku)

 

 __________________________

www.mzcwlodawa.pl

 

Dodatkowe informacje