logotyp - termomodernizacja

19 maja 2023 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze” który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Chociaż projekt obejmował trzy budynki - Zespół Placówek Oświatowych, Urząd Gminy i Świetlicę Wiejską w Podedwórzu - to w piątek 19.05.2023 r. wstęga została przecięta przed budynkiem świetlicy i oficjalnie oddaliśmy do użytkowania budynki objęte projektem termomodernizacji.

 Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za obecność w tej ważnej dla nas uroczystości:

- Wicewojewodzie Lubelskiemu Robertowi Gmitruczukowi

- Wicestaroście Parczewskiemu Arturowi Jaszczukowi

- Wójtom Gmin z "Dolina Zielawy" - Wójt Gminy Sosnówka Marcin Babkiewicz,
Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko

- Inspektorom nadzoru: Piotr Dawidziuk, Jacek Melaniuk, Zdzisław Tkaczuk

- Radnym Rady Gminy Podedwórze i Sołtysom,
- Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych,
- Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Przedstawicielom organizacji pozarządowych.

 Celem głównym projektu była poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Podedwórze poprzez ich termomodernizację.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia zwiększona została efektywność energetyczna obiektów, co - obok oczywistego efektu ekologicznego - bezpośrednio przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania, przysparzając korzyści ekonomicznych.
Wartość projektu ogółem: 1 806 342,00 zł.
Kwota brutto wydatków kwalifikowanych 1 274 957, 19 zł.
Uzyskano dofinansowanie z #FunduszeUE w kwocie 1 083 713, 61 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu.
#FunduszeEuropejskieLubelskiego#FunduszeUE

Dodatkowe informacje