Strona internetowa informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

http://www.rpo.lubelskie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego „Dolina Zielawy””

Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki

Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynuje gmina Wisznice, będąca liderem.

 

Projekt, rozpoczynający się od 3 stycznia 2011 roku, jest wspólnym przedsięwzięciem gmin: Podedworze, Wisznice, Rossosz, Sosnówka i Jabłoń, które wspólnie tworzą obszar turystyczny pod nazwą „Dolina Zielawy”. Niniejszy projekt stanowi pierwszy krok w budowie marki „Doliny Zielawy”. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Utworzenie i obsługa portalu internetowego ‘Doliny Zielawy”, w którym znajdą się informacje o ciekawych miejscach , ścieżkach rowerowych, trasach turystycznych oraz atrakcjach i zabytkach obszaru „Doliny Zielawy”, umieszczane będą bieżące informacje na temat organizowanych wydarzeń kulturalnych i turystycznych oraz baza ofert noclegowych.

  2. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru (ulotek, folderów oraz map z zaznaczonymi szlakami turystycznymi).

  3. System jednolitej wizualizacji i identyfikacji turystycznej obszaru (opracowanie logotypu obszaru, zakup tablic informacyjnych, znaków kierunkowych, witaczy).

  4. Utworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej w gminach, w których turyści i wszyscy zainteresowani będą mogli zasięgnąć informacji o ciekawych i wartych zobaczenia obiektach, zapoznać się z materiałami promocyjnymi, otrzymać przygotowane w ramach projektu produkty regionalne.

  5. Przygotowanie produktów regionalnych w postaci atrakcyjnie opakowanych mieszanek ziół i olejków ziołowych oraz albumu zielnego ze zbiorem legend, przepisami kulinarnymi i florystyką zielną.

  6. Organizacje imprez tematycznych i wydarzeń kulturalnych związanych z kreowaną marką

  1. Pikniki zielarskie w każdej gminie, polegające na poznawaniu i zbieraniu ziół z dala od dróg i pól uprawnych zgodnie z wydanym w ramach projektu zielnikiem,

  2. Festiwal ziół podsumowujący pikniki zielarskie,

  3. Tygodniowe warsztaty edukacyjne w każdej gminie (zielarskie, florystyczne, kulinarne, kosmetyczne i farmaceutyczne, związane z leczniczymi właściwościami ziół).

  1. Opracowanie strategii turystycznej obszaru, wyznaczającej dalsze kierunki działań promocyjnych nakierowanych na wzrost identyfikacji tego obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku wśród szerokiego grona odbiorców.

Dodatkowe informacje