W dniu 12.09.2010r. w Gminie Podedwórze odbędzie się uroczysta publikacja książki, zatytułowanej „Dzieje Parafii Opole wpisane w dziedzictwo regionu”. Autorem publikacji jest dr Dariusz Tarasiuk – historyk, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Książka powstała z inicjatywy Wójta Gminy Podedwórze w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu: Utrwalenie tradycji historyczno-kulturowej regionu poprzez wydanie publikacji dokumentującej historię zabytków. „Dzieje Parafii Opole wpisane w dziedzictwo regionu” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach publikacji książki odbędzie się konferencja naukowo-promocyjna utrwalająca tradycję historyczno-kulturową regionu i miejscowości Podedwórze.

Serdecznie zapraszamy.

 

Dodatkowe informacje