Urząd Gminy Podedwórze zaprasza osoby, które złożyły wnioski o zmianę przeznaczenia działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Podedwórze na spotkanie z planistą, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu dnia 18 czerwca 2020r. o godzinie 14:00.
Na spotkaniu podane zostaną ważne informacje o możliwości i konsekwencjach zmiany przeznaczenia poszczególnych działek.

Dodatkowe informacje