Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. Urząd Gminy pracuje codziennie w pełnej obsadzie.
Jednak w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o załatwianie spraw osobiście tylko w pilnych i nie cierpiących zwłoki przypadkach. Pozostałe sprawy można zgłaszać telefoniczni, poprzez pocztę elektroniczną i tradycjną.

Dodatkowe informacje