DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
DOFINANSOWANIE
138 300 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
138 300 zł

Dodatkowe informacje