Kierownik GOPS - Ewa Zielonka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmuje codziennie  w godz. 7.30-15.30
Do zadań  Kierownika GOPS należy:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 3. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia mieszkańców naszej gminy,
 4. praca socjalna z klientami ośrodka.

Starszy Pracownik Socjalny - Monika Kostecka-Penkajło

Do zadań starszego pracownika socjalnego należy:

 1. praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzona głównie z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub umocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych.

 

Pracownik Socjalny - Ewa Wąsik

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 2. współpraca ze szkołą, policją, pielęgniarkami środowiskowymi, kuratorami sądowymi, radnymi i sołtysami poszczególnych wsi w celu uzyskania rzetelnych informacji na temat sytuacji materialno- bytowej mieszkańców,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych,
 4. udzielanie pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej

      oraz dodatków mieszkaniowych.

Księgowy GOPS - Barbara Romaszewska

Do zadań księgowego GOPS należy:

 1. prowadzenie księgowości i majątku ośrodka
  • opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacja zadań budżetowych,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych

Dodatkowe informacje