ASF

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek z dnia 18 września 2003 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1643)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń z dnia 6 maja 2015 r. (D z.U. z 2015 r. poz. 711)

Załączniki:
Pobierz plik (AfrykaDski-pomór-swin.pdf)Treść rozporządzenia[PDF]65 kB

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (ASF.2017r. w 2.pdf)Treść informacji[PDF]539 kB

Dodatkowe informacje