Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2019.
Program był realizowany od września 2019 do maja 2020. Pomocą żywnościową objęto 251 osoby  skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Wydano 12 ton 795kg żywności dla 128 rodzin.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się 2 warsztaty edukacji ekonomicznej dla 34 beneficjentów i 2 warsztaty kulinarne również dla 34 beneficjentów.

Dodatkowe informacje