OGŁOSZENIE
zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.32.2020
Wójta Gminy Podedwórze z dnia 27 sierpnia 2020
informuję się, że
zebranie wiejskie do wyboru sołtysa wsi Podedwórze odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godz.18:00 w Świetlicy wiejskiej w Podedwórzu II termin zebrania 9 września 2020 r. godz.18:30

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi Podedwórze

Dodatkowe informacje