- Wyłożenie w dniach od 23 marca do 14 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze w godzinach od 8:00 do 15:00.
- Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022r. o godzinie 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze.
- Szczegółowe informacje:

Link do informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje