10 października 2020 w ramach realizacji projektu grantowego „Wspieranie atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórze” w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” realizowanego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Biała Podlaska zainstalowano elementy małej architektury turystycznej i oznakowanie zbiornika wodnego Podedwórze od m. Rusiły.

  • ustawione zostały 2 tabliczki kierunkowe, wskazujące kierunek ruchu turystycznego,
  • tablica edukacyjna o gatunkach zamieszkujących zbiornik wodny,
  • drewniana gra edukacyjna,
  • zadaszony ławo stół.

Powyższa infrastruktura przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej osób korzystających ze zbiornika, a wyznaczenie miejsca do odpoczynku i spożycia posiłku wpłynie na  regulację ruchu turystycznego oraz ograniczenie zaśmiecania w miejscach chronionych.

Gmina Podedwórze wspólnie z Zarządem Okręgu PZW w Białej Podlaskiej ma nadzieję, że zamontowane elementy będą przydatne miejscowej społeczności jak również wędkarzom Okręgu PZW wędkującym na zbiorniku retencyjnym Podedwórze.

 

Całkowita wartość projektu wynosi – 354 245,36zł

Wartość dotacji ze środków europejskich – Europejski Fundusz Morski i Rybacki – 300 00,00zł

 

Gmina Podedwórze nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Biała Podlaska.

W dniu 3 lipca 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Polski Związek Wędkarski Okręg Biała Podlaska podpisał umowę na realizację projektu grantowego Wspieranie atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórzew ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Zakres operacji obejmuje następujące działania:

  • zakup ciągnika oraz zestawu koszącego do przywrócenia i utrzymania zasobów zbiornika, co ograniczy szkodliwą działalność bobra i czapli (koszenie powoduje zmniejszenie możliwości tworzenia nowych siedlisk), zwiększy widoczność zbiornika (ułatwienie obserwacji w celu zabezpieczenia przed kłusownictwem) oraz umożliwi wyznaczenie szlaków turystycznych (regulacja ruchu turystycznego)
  • zakup i montaż małej architektury turystycznej i oznakowania - ustawione zostaną 2 tabliczki kierunkowe, wskazujące kierunek ruchu turystycznego, tablica edukacyjna o gatunkach zamieszkujących zbiorniki wodne oraz drewniana gra edukacyjna w celu podnoszenia świadomości ekologicznej osób korzystających ze zbiornika oraz zadaszony ławostół - wyznaczenie miejsca do odpoczynku i spożycia posiłku wpłynie na  regulację ruchu turystycznego oraz ograniczenie zaśmiecania w miejscach chronionych
  • przywrócenie dojazdu do zbiornika poprzez odtworzenie drogi dojazdowej tj. wycinkę zakrzaczeń i uzupełnienie nawierzchni zniszczonej m.in. działalnością bobra oraz wyznaczenie i utwardzenie miejsc postojowych, co wpłynie na uregulowanie ruchu turystycznego oraz zabezpieczenie wałów zbiornika przed niepożądanym wjazdem aut

 

Realizowana operacja przyczyni się do wspierania atutów środowiska wodnego zbiornika Podedwórze poprzez regulację ruchu turystycznego, ochronę przed kłusownictwem oraz odtworzenie i zabezpieczenie pierwotnego stanu środowiska naturalnego zbiornika i terenów przyległych, zniszczonych szkodliwą działalnością chronionych gatunków zwierząt.

 

Całkowita wartość projektu wynosi – 354 245,36zł

Wartość dotacji ze środków europejskich – Europejski Fundusz Morski i Rybacki – 300 00,00zł

Dodatkowe informacje