Gmina Podedwórze/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Podedwórzu realizuje projekt pt. "AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie w związku z powyższym w załączeniu zamieszczamy  "Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku".
Załączniki:
Pobierz plik (20190920131039.pdf)Treść zapytania[PDF]3570 kB

Dodatkowe informacje