Gmina Podedwórze realizuje kolejne zadanie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze”, który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma KRYMAR Marta Mikucewicz z Janowa Podlaskiego, która była wykonawcą termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w  Podedwórzu.

Prace trwają od listopada, a pierwsze efekty są już widoczne. Główne elementy prac remontowych to docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi, docieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu dawnej świetlicy, wykonanie nowych warstw posadzkowych, docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana wrót garażowych, wymiana okien na okna PCV, modernizacja instalacji c.o. która  obejmuje montaż grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi oraz orurowanie, a w pomieszczeniu świetlicy i pomieszczeniach do nich przyległych ogrzewanie podłogowe, a także wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku. Ponadto zostaną wykonane tynki, glazury na ścianach, montaż urządzeń sanitarnych oraz wydzielone będzie pomieszczenie zaplecza kuchennego w części zajmowanej wcześniej przez aptekę.

Koszt całości robót wyniesie 718 812,00 zł brutto, a przyznane dofinansowanie  wynosi 374 000,00zł.


Efekt końcowy zadania zakłada zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje