Postanowienie oraz obwieszczenie Starosty Parczewskiego o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla przedsięwzięcia p.n. „Scalenie gruntów obrębu Antopol, gm. Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie” na powierzchni 1179,6920 ha, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Scalenie Antopol-1.pdf)Treść obwieszczenia[PDF]1769 kB

Dodatkowe informacje