Operacja kulturalno-rekreacyjna „Wiejska Impreza Cyrkowa”, która odbędzie się 1 maja 2011r. w Zaliszczu realizowana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej, które ma swoją siedzibę w Zaliszczu. Wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w dniu 08.06.2010r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Celem operacji jest kształtowanie kapitału społecznego i wzmacnianie więzi międzyludzkich z terenu objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, promocja walorów kulturowych regionu, pobudzenie aktywizacji mieszkańców Gminy Podedwórze. W ramach tej jednorazowej imprezy zorganizowane zostaną pokazy młodzieżowej i dziecięcej sztuki cyrkowej funkcjonującej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej. Pozwoli to na wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych, potencjału i aktywności mieszkańców w zakresie promowania i upowszechniania sztuki cyrkowej. Grupa zostanie przygotowana przez instruktora cyrkowego. W ramach imprezy zapewnione zostanie: ubezpieczenie, obsługa sanitarna i poczęstunek.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w imprezie serdecznie zapraszamy.

 

 

Dodatkowe informacje