Projekty unijne PO KL

Projekt Gminy Podedwórze „Tradycja i praca”

Projekt POKL.06.01.01-06-046/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Beneficjent: Gmina Podedwórze realizowany od dnia 01.02.2010r. do dnia 31.03.2011r.

Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Tytuł projektu: "Tradycja i praca"

Cel projektu: podjęcie zatrudnienia poza produkcja rolna/i zwierzęcą przez co najmniej 50 osób objętych projektem do końca 2011r.

Grupa docelowa: 140 osób bezrobotnych z terenu powiatu parczewskiego i bialskiego, zamieszkałych na terenach wiejskich

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiat parczewski i powiat bialski

Wartość projektu: 963.550,00zł.

Wójt Gminy
Krzysztof Chilczuk

Projekt POKL.09.01.01-06-035/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent - Gmina Podedwórze, realizowany od dnia 01.09.2009r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu „Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” jest poprawa jakości oferty przedszkola w Podedwórzu i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w grupie dzieci pochodzących z terenów wiejskich oraz zwiększenie stopnia świadomości społecznej o znaczeniu edukacji przedszkolnej.

Grupę docelową projektu stanowi 53 dzieci w wieku 3-6 lat.

Wartość projektu wynosi 860.974,00zł, w tym:

- 15.600,00zł – wkład własny z budżetu gminy,

- 845.374,00zł – środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 {phocagallery view=category|categoryid=49||limitstart=0|limitcount=8|fontcolor=#B88A00| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|}

Projekt współfinansowany ze środków PO KL


Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt POKL. 07.01.02-06-167/08-00

Tytuł projektu: „ Aktywność twoją szansą

1. Nazwa beneficjenta- Gminny Ośrodek Pomocy Społęczne w Podedwórzu

Podedwórze 44

e-mail: gopsp@op.pl

woj. lubelskie

pow. parczewski

2. Poziom dofinansowania –89,5 %

3. Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej 3 osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Wartość projektu w 2008 r. – 13 613,04 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 429,38 zł.

Wartość projektu w 2009 r. - 15 000,00 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 575,00 zł.

Promocja

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.


Projekt POKL.06.03.00-06-040/08


Tytuł projektu: „Wspólna inicjatywa, wspólny sukces”


1. Nazwa beneficjenta- Gmina Podedwórze

Podedwórze 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. lubelskie

pow. parczewski


2. Poziom dofinansowania –100%


3. Cel projektu: Poprawa sytuacji zawodowo-osobistej 20 uczestników projektu w perspektywie 2 letniej, poprzez otoczenie ich kompleksowym wsparciem, na które złożą się doradztwo i kurs zawodowy


Projekt POKL.06.03.00-06-041/08


Tytuł projektu: „Wykorzystaj swój potencjał”


1. Nazwa beneficjenta- Gmina Podedwórze

Podedwórze 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. lubelskie

pow. parczewski


2. Poziom dofinansowania – 100%


3. Cel projektu: Wyposażenie 4 osób z Gminy Podedwórze w kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu przewodnika turystycznego

Dodatkowe informacje