Projekt współfinansowany ze środków PO KL


Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt POKL. 07.01.02-06-167/08-00

Tytuł projektu: „ Aktywność twoją szansą

1. Nazwa beneficjenta- Gminny Ośrodek Pomocy Społęczne w Podedwórzu

Podedwórze 44

e-mail: gopsp@op.pl

woj. lubelskie

pow. parczewski

2. Poziom dofinansowania –89,5 %

3. Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej 3 osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Wartość projektu w 2008 r. – 13 613,04 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 429,38 zł.

Wartość projektu w 2009 r. - 15 000,00 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 575,00 zł.

Dodatkowe informacje