Pisanie życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego czy swobodne poruszanie się po portalach oferujących propozycje zatrudnienia to najczęstsze skojarzenia z kursami doradztwa zawodowego. Tymczasem, rozpoczęte 8 września 2011r. w Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu w ramach projektu „Aktywizacja i bezpieczeństwo”, zajęcia znacznie odbiegają od tego typu myślenia. „ - Zajęcia są realizowane w 10-osobowej grupie w sześciu, 5-godzinnych blokach, przez wrzesień i październik. Przy tego typu szkoleniach jesteśmy przyzwyczajeni do wielogodzinnego wykładu tymczasem okazuje się, że są inne, bardziej efektywne metody zaktywizowania myślenia o sobie osób, które pragną polepszyć swój status w naszej społeczności” – mówi Iwona Ostapiuk - koordynator projektu.

Podczas kilkudziesięciu godzin szkolenia uczestnicy projektu biorą udział w ćwiczeniach, wykładach interakcyjnych, symulacjach sytuacji problemowych i dyskusjach. Poznają metody oraz techniki poruszania się po rynku pracy z wykorzystaniem wzmocnienia swojego potencjału oraz pozbycia się barier psychologicznych, które często uniemożliwiają aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Zajęcia prowadzi Grażyna Stankiewicz - trener z wieloletnim doświadczeniem. „Każdy uczestnik szkolenia to nie tylko osobny życiorys, ale również ogromna emocjonalność i potencjał. Dzięki rozszerzeniu zwyczajowego doradztwa zawodowego na poradnictwo możemy popracować nad umiejętnościami miękkimi. Osoby biorące udział w szkoleniu będą bardziej skuteczne w poruszaniu się po rynku pracy, zakładaniu własnej działalności a przede wszystkim w efektywnym komunikowaniu się z innymi osobami bez czego dziś trudno zaistnieć w środowisku zawodowym”.

Grupa uczestników składa się po połowie z osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo. W programie szkolenia znajdują się m.in. takie zagadnienia jak:

poznanie własnej wartości i potencjału, sztuka autoprezentacji, skuteczne komunikowanie się z potencjalnym pracodawcą i zespołem pracowniczym, przełamanie niechęci i blokady psychologicznej w związku ze swobodnym poruszaniem się po rynku pracy a także umiejętność przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i wykorzystanie narzędzi pomagających w znalezieniu odpowiedniej oferty zawodowej.

 

„W skali całego regionu nasza gmina jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Póki istnieją takie możliwości pragniemy przygotować naszych mieszkańców tak, aby radzili sobie w każdej sytuacji, która mogłaby zwiększyć ich możliwości nie tylko na lokalnym, ale i ogólnopolskim rynku pracy” podkreśla Krzysztof Chilczuk - Wójt Gminy Podedwórze.

 

Przypomnijmy, że szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego zostały wpisane w projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo” realizowany jest przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Dodatkowe informacje