Sprawozdanie z realizacji zadań projektu nr 169POKL.09.01.01-06-035/09

,,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za okres:

sierpień – październik 2010r.

W okresie wakacyjnym grupa przedszkolna liczyła 27 dzieci.

02.08.2010 r. – przedszkolaków odwiedziła bibliotekarka p. Teresa Gierchard, która

opowiadała dzieciom, na czym polega jej praca. Zachęciła też dzieci do słuchania bajek.

30. 08. 2010r. - odbył się festyn rodzinny. Z tej okazji zostało przygotowanych wiele atrakcji

i niespodzianek: wystawy wakacyjnych prac dzieci, konkursy sportowo – zręcznościowe

przewidziane dla dzieci i rodziców. Uczestnicy wszystkich konkurencji otrzymali słodkie

nagrody.

01. 09. 2010 r.- uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2010/2011. W spotkaniu

uczestniczyli rodzice, nauczyciele, wójt Gminy Podedwórze p. Krzysztof Chilczuk, dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu p. Dorota Pawłowska, koordynator projektu

p. Zenobia Demczuk. Rodzicom i przedszkolakom przedstawiono nauczycieli, którzy będą

prowadzili zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych. W trakcie spotkania zebrani zostali

zapoznani z procedurami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz

regulaminem wycieczek. Przedstawiono też kalendarz spotkań integracyjnych, spotkań z

przedstawicielami różnych zawodów, wyjazdów na basen i wycieczki, na okres IX –

XII.2010r. Podano terminy pracy logopedy, psychologa, zajęć z języka angielskiego, rytmiki i

informatyki. Wybrano przewodniczącą Rady Rodziców, którą została p. Ewelina

Rudkowska.

07. 09. 2010 r. - odbyło się spotkanie z policjantem p.Krzysztofem Jaszczukiem, mające na

celu poznanie jego pracy. Uczył dzieci jak należy zachowywać się na ulicy, aby nie zmawiać

z nieznajomymi. Na pamiątkę spotkania pan policjant zostawił dzieciom płytę DVD, która

zawiera materiał dotyczący zasad bezpieczeństwa.

20. 09. 2010 r. – dzieci wyjechały na wycieczkę do Horodyszcza. Poznały zwierzęta, które

żyją w różnych częściach świata. Następną atrakcją była przejażdżka każdego dziecka na

kucyku i jazda bryczką do pobliskiego lasu, gdzie wspólnie z opiekunami piekły kiełbaski.

27. 09, 04. 10, 11. 10 2010 r. - wyjazdy na basen AWF do Białej Podlaskiej. Przedszkolaki

uczyły się pływać i nabywały pewności siebie w wodzie. Pod okiem instruktorów

wykonywały ćwiczenia wypornościowe, oddechowe i napędowe. Dzięki nim kształtowały

cechy motoryczne jak: siła, wytrzymałość, szybkość. Aby zmotywować dzieci do

wykonywania ruchów lokomocyjnych w wodzie i sprawić, aby zajęcia nie były monotonne,

instruktorzy prowadzący wykorzystywali szeroką gamę wodnych, kolorowych zabawek.

05. 10. 2010 r. - w dniu tym odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Na uroczystości obecni

byli pani dyrektor Dorota Pawłowska, pani koordynator Zenobia Demczuk, wójt gminy

Podedwórze pan Krzysztof Chilczuk oraz nauczyciele i rodzice. W obecności wszystkich

zebranych dzieci przedstawiły część artystyczną, po czym pani dyrektor w asyście p. wójta

i p. koordynator uroczyście pasowała je na przedszkolaków, starszaków i super

przedszkolaków, wręczając dyplomy, upominki i słodycze.

13. 10. 2010 r. - zaproszonym gościem był nauczyciel, który pracuje w Zespole Placówek

Oświatowych w Podedwórzu. Pan Artur Becher opowiadał o swoim dzieciństwie, szkole,

nauczycielach, zabawkach jakie miał i zabawach w jakie się bawił. Zapoznał też dzieci ze

specyfiką zawodu nauczyciela. Chętnie i wyczerpująco odpowiadał na zadawane przez dzieci

pytania.

14. 10. 2010 r. - odbyła się wycieczka do teatru H. Ch. Andersena w Lublinie na spektakl pt.:

Jaś i Małgosia”. Dzieci wyszły z teatru zachwycone. Kolejnym punktem wycieczki była

,,Kraina bezpiecznych zabaw”, gdzie maluchy mogły bawić się wśród różnorodnych atrakcji.

Na koniec udaliśmy się do restauracji Mc Donald’s na pożywny posiłek.

Systematycznie odbywają się zajęcia dodatkowe:

Język angielski - p.Svitlana Yefimowa.

Zajęcia rytmiczne - p. Elżbieta Szpil.

Zajęcia logopedyczne – spotkania indywidualne p. Maria Sowińska – Jakowiak.

Zajęcia z psychologiem – indywidualne spotkania p. Danuta Telaczyńska.

Zajęcia informatyczne – p. Katarzyna Becher.

Sporządziła: Zenobia Demczuk - koordynator projektu.

{phocagallery view=category|categoryid=60| imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje