Sprawozdanie z realizacji zadań projektu POKL.09.01.01-06-035/09

,,Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Gmina Podedwórze

W miesiącach maj-lipiec odbyły się:

05.05.2010r. – wycieczka do Lublina na sztukę pt. „O dwóch krasnoludkach i jednym końcu

świata”w Teatrze im. J. Osterwy.

25.05. i 01.07.2010r. – wyjazdy do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Hołownie, którego

celem było ukazanie dzieciom różnic między dawnym a współczesnym życiem na wsi.

23.06. 2010r.– wycieczka do Lublina na spektakl pt. „Nieznośne słoniątko”w Teatrze im.

H. Ch. Andersena, pobyt w ,,Krainie Bezpiecznych Zabaw”.

30.06.2010r. – wycieczka do Lublina na seans filmowy pt. „Toy Story 3” w Kinie Cinema

City(Plaza), zwiedzanie miasta.

10.05., 31.05., 14.06., 28.06., 05.07. – wyjazdy na basen AWF do Białej Podlaskiej, gdzie

dzieci pod fachowa opieką instruktorów i ratowników oswajały się z wodą, brały udział w

zabawach zapobiegających powstawaniu wad postawy i poprawiających koordynację

ruchową.

Do przedszkola zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych zawodów:

18.05.2010r. – odbyło się spotkanie z mechanikiem samochodowym.

11.06.2010r.– maluchy zostały zaproszone do kuchni szkolnej na spotkanie z kucharkami.

02.07.2010r.– salę przedszkolną odwiedziła sprzątaczka.

Zaproszeni goście zapoznali dzieci ze specyfiką swoich zawodów, odpowiadali na pytania

zadawane przez maluchy, a także brali udział we wspólnych zabawach i poczęstunkach.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania integracyjne z udziałem rodziców:

26.05.2010r. – „Dzień Matki” – mamy wszystkich przedszkolaków przybyły na swoją

uroczystość, obejrzały część artystyczną przygotowaną i zaprezentowaną przez swoje

pociechy, otrzymały prezenty i wzięły udział zabawie i poczęstunku.

22.06.2010r. – „Dzień Ojca” – tym razem licznie dopisali tatusiowie. Podobnie jak mamy

podziwiali dzieci w czasie trwania części artystycznej, a następnie zostali zaproszeni do

udziału w licznych zabawach i konkursach. Na koniec wszyscy zatańczyli „Kaczuszki”.

13.07.2010r. – uroczystość zakończenia roku przedszkolnego – tradycyjnie dzieci

zaprezentowały krótki występ artystyczny, po czym nastąpiły podziękowania dla Pana Wójta

Krzysztofa Chilczuka, Pani Dyrektor Doroty Pawłowskiej, Pani Koordynator Zenobii

Demczuk oraz nauczycieli i obsługi przedszkola. Przedszkolaki otrzymały nagrody

książkowe, dyplomy i słodkie upominki.

Dzięki unijnym funduszom przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe dla trzech grup:

Język angielski - nauczyciel p.Svitlana Yefimowa.

Zajęcia rytmiczne - prowadzone przez p.Mateusza Kuligowskiego.

Zajęcia logopedyczne – spotkania indywidualne prowadzi p. Maria Sowińska – Jakowiak.

Zajęcia z psychologiem – indywidualne spotkania prowadzi p. Danuta Telaczyńska.

Zajęcia informatyczne – prowadzone przez p. Katarzynę Becher.

Sporządziła: Zenobia Demczuk - koordynator projektu.

{phocagallery view=category|categoryid=59| imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje