Decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji bazowej ORANGE Polska S.A. 5254/943 MOSTY 2 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 4/1 ob. nr 0002, w miejscowości Bojary, gm. Podedwórze, pow. parczewski, woj. lubelskie

Dodatkowe informacje