tablica rybactwo i morze

 

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego gminy Podedwórze, położonej na obszarze LSR, poprzez budowę altany rekreacyjnej oraz wykonanie ścieżek spacerowych w miejscowości Antopol

Beneficjent: Gmina Podedwórze

Całkowita wartość projektu: 90 738 ,71zł.
Wsparcie finansowe w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020: 77 127, 00zł

Dodatkowe informacje