Tytuł projektu: „OZE w gminie Podedwórze”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 1 197 984,60 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 1 101 120,00 zł

Kwota dofinansowania: 748 761,60 zł

Cel główny:  ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny.

Najważniejsze zadania: przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w gminie Podedwórze wyniesie 91 szt. (łączna moc zainstalowana 0,45 MW).

Rodzaje poszczególnych instalacji:

 • kotły o mocy 20 kW – 2 sztuki,
 • kotły o mocy 25 kW – 4 sztuki,
 • kolektory 2-panelowe o mocy 3,1 kW – 47 sztuk kolektory,
 • kolektory 3-panelowe o mocy 4,65 kW – 20 sztuk,
 • fotowoltaika o mocy 3,2 kW – 5 sztuk,
 • fotowoltaika o mocy 4,16 kW – 5 szt,
 • fotowoltaika o mocy 5,12 kW- 8 szt.

 

 

 

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej – 0,45 MW.
 2. Produkcja energii cieplnej – 190,56 MW/rok.
 3. Produkcja energii elektrycznej- 27,90 MW/rok.
 4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej – 73.
 5. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej- 18 szt.
 6. Spadek emisji CO 2 – 87,63 Mg/rok.

 

www.mapadotacji.gov

Dodatkowe informacje