Ogłoszenia

Informuje się, za na stronie BIP Urzędu Gminy Podedwórze w zakładce ochrona środowiska decyzje środowiskowe, znajduje się Obwieszczenie Wójta Gminy Podedwórze w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A. Parczew ul. 11 Listopada 170 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kopalni kruszywa „Grabówka” w miejscowości Niecielin, gmina Podedworze z wykorzystaniem skały płonnej z kopalni Bogdanka.

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu otrzymał do rozprowadzenia z PKPS O/ Biała Podlaska dary żywnościowe – płatki kukurydziane dla osób najuboższych zamieszkujących miejscowości na terenie gminy Podedwórze (Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Niecielin, Nowe Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze).

Informuję, że na stronie BIP Urzędu Gminy Podedwórze www.podedworze.netbip.pl /zakładka ogloszenia/ znajduje się wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Podedwórze stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0152/18/2009 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 09 lipca 2009 r.

W związku z wystąpieniem od 12 maja 2009 r. do nadal na terenie Gminy Podedwórze niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci powodzi:

- zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących,
-zalania terenów wskutek deszczu nalewnego,
- spływu wód po zboczach

Zamieszczamy oświadczenie jakie należy złożyć celem uzyskania kredytu preferencyjnego.

Formularz znajdą Państwo w tym miejscu.

W dniu 10 maja 2009 w Hołownie przy Ośrodku Edukacji Regionalnej oraz na miejscu dawnej cerkwi Unickiej, odbył się I Festiwal Gwary.

Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Podedwórze i Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Podedwórzu.

W czasie imprezy wystąpiły zespoły, które w swoim repertuarze posiadają pieśni w lokalnej gwarze, zespół „Rumenok :” z Hołowna, który oprócz pieśni zaprezentował również obrzęd „Szeptucha i czmut” oraz zespół „Jutrzenka” z Dołhobród.

Seminaria naukowe wygłosili:

  • „ Twoja mowa Cię zdradza: język literacki czy gwara?- na przykładzie mowy mieszkańców okolic Hołowna” – prof. dr hab. Feliks Czyżewski

  • „ Obyczaje i zwyczaje doroczne w okolicach Hołowna w gminie Podedwórze”-

dr Agnieszka Dudek-Szumigaj

  • „ Polesia czar zamknięty w słowach”- prof.. dr hab. Halina Pelc.


Na cerkwisku odbyło się spotkanie ekumeniczne.

Odprawione zostało nabożeństwo za zmarłych „Panichida” przez ks. Zbigniewa Nikoniuka z Unickiej Parafii w Kostomłotach. Spotkanie podsumował ks. Kanonik Jan Liwak.

Nabożeństwo zostało poprzedzone spektaklem poświęconym Unitom Drelowskim w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 w Drelowie, oraz Szkoły Podstawowej w Drelowie pod tytułem „W sercach i pamięci naszej”.

Mimo, że festiwal został zorganizowany po raz pierwszy, uczestniczył w nim wielu mieszkańców gminy i okolic .

Już teraz zapraszamy za rok na II Festiwal, który będzie posiadał jeszcze bogatszą oprawę.

Zapraszamy do obejżenia galerii zdjęć z tej imprezy

.

Dodatkowe informacje