Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Podedwórze informuje,

że w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy wyłożone  są mapy oszacowania gruntów na obszarze scaleniowym wsi Opole i Piechy.

Uwagi do oszacowanych gruntów można wnosić do dnia 8 grudnia 2011r. w godzinach pracy urzędu w pok. Nr 13

Ogłoszenie

Urząd Gminy Podedwórze informuje, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację cyklu bezpłatnych dwudniowych szkoleń z zastosowaniem komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym dla rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie z województwa lubelskiego.

W gminie Podedwórze szkolenie odbędzie się w dniach:

12-13 grudnia 2011r. w świetlicy wiejskiej  w Podedwórzu

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zgłosić się do sekretariatu

Urzędu Gminy celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa

Ogłoszenie

Urząd Gminy Podedwórze informuje, że od dnia 8 grudnia 2011r. w każdy czwartek

w godz. 800 – 1500 w świetlicy Urzędu Gminy będzie pełnił dyżur

Agent Ubezpieczeniowy PZU

Wszystkich chętnych zapraszamy tel: 693-051-392      W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy,

że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać od dnia 1 września 2011 r. do 30 września 2011r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Podedwórze (księgowość).

Do wniosku dołączyć należy oryginały faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

 

Wzór wniosku:

pobierz plik PDF

Dodatkowe informacje