Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu  informuje, iż: - nowy okres zasiłkowy 2009/2010 dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne rozpocznie się z dniem 1 listopada 2009r.
- wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 września 2009r. do 31 października 2009r. w siedzibie GOPS, Podedwórze 44 pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
- informujemy również, że w/w świadczenia będą przyznawane na podstawie dochodów osiągniętych przez członków rodziny w roku 2008
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (083) 379 50 37

Dodatkowe informacje