OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Podedwórze informuje,

że w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy wyłożone  są mapy oszacowania gruntów na obszarze scaleniowym wsi Opole i Piechy.

Uwagi do oszacowanych gruntów można wnosić do dnia 8 grudnia 2011r. w godzinach pracy urzędu w pok. Nr 13

Dodatkowe informacje