FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

i ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

zapraszają pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP

z województwa lubelskiego do udziału w projekcie

„Wyższe kwalifikacje zawodowe”

 

                       

<< szczegóły do pobrania w formacie PDF >>

 

     Samorząd Województwa Lubelskiego przy współudziale Gminy Podedwórze – Urzędu Gminy Podedwórze zaprasza do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”  w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

     Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz  niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych z obszaru Województwa Lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, a także wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu instytucji podległych jednostkom samorządu terytorialnego.

     Informacja o naborze i terminie składania wniosków do udziału w Projekcie będzie zamieszczona w prasie , radio. telewizji o zasięgu regionalnym oraz na tablicach ogłoszeń, plakatach i ulotkach w poszczególnych gminach/powiatach objętych Projektem.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja.

 

W ramach projektu 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Podedwórze otrzyma darmowy sprzęt.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

(warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu)

Informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44

Urząd Gniny Podedwórze:                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

p. Marek Oniśk                                                    P. Ewa Wąsik

  tel. 83 3795034                                                   tel. 83 3795037

 

Dokumenty do pobrania: 

REGULAMIN

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

     Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych.

     Nieruchomości te pochodzą z byłego PFZ Gminy Podedwórze, powiat parczewski, woj. lubelskie. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne wymienione w wykazie/ach opublikowanym/ch w GGMiM ZWRSP w Parczewie> Lubelskiej Izbie RolniczejUrzędzie Gminy Podedwórze oraz w sołectwie/ach wsi: Mosty w dniu 19.07.2012 roku.

<<< oryginalny dokument do pobrania w formacie PDF >>>

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnych.
Nieruchomości te pochodzą z byłego PFZ Gminy Podedwórze, powiat parczewski, woj. lubelskie.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne wymienione w wykazie/ach opublikowanym/ch
w GGMiM ZWRSP w Parczewie> Lubelskiej Izbie RolniczejUrzędzie Gminy Podedwórze oraz w

sołectwie/ach wsi: Mosty w dniu 19.07.2012 roku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

     Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

<<<formularz do pobrania>>>

 

<<<UCHWAŁY RADY GMINY>>>

Główny Inspektor Sanitarny
OSTRZEGA
przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

 

Materiały do pobrania:

 

ulotka                 plakat

 

     W dniu 28 grudnia 2012r. w gminie Podedwórze odbyła się XXX sesja Rady Gminy.

Spotkanie Wójt, radni i sołtysi rozpoczęli uczestnictwem w mszy świętej w intencji świętej pamięci zmarłego w listopadzie radnego Janusza Litwiniuka

Po zrealizowaniu roboczego porządku obrad, Przewodniczący ogłosił przerwę po której na sesję przybył Ksiądz proboszcz Wiesław Sitarski.

     Zebrani na sesji odmówili modlitwę, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia wszystkiego, co najlepsze.

     Głos zabrali Wójt, Przewodniczący Rady, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Sesja i spotkanie upłynęło w uroczystej i spokojnej atmosferze.

 

{phocagallery view=category|categoryid=122|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

W  ramach projektu „ Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego „Dolina Zielawy” z zadania: System  wizualizacji i identyfikacji obszaru w gminie Podedwórze zostały wykonane i postawione znaki małej architektury przestrzennej.

Znaki ustawiono w następujących miejscach:

 

 - Witacze – pylony: sztuk 2, jeden postawiony przy zbiorniku retencyjnym Mosty, droga z Włodawy do Białej Podlaskiej, drugi przy drodze w miejscowości Kaniuki.

- Billboard stały: sztuk 1, postawiony na działce przy drodze gminnej w Podedwórzu.

- Billboard czasowy: sztuk 1, postawiony przy drodze w miejscowości Grabówka. 

- Tablica informacyjna: sztuk 1, postawiona przy rondzie w Podedwórzu.

- Znaki kierunkowe: sztuk 3: I postawiony  w Podedwórzu przy rondzie, II przy Skwerze Floriana w Podedwórzu, III przy remizie w miejscowości Hołowno.

    Gmina Podedwórze została również wyposażona w  oznakowanie dróg i parkingów, które będą ustawiane podczas imprez i wydarzeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

 

{phocagallery view=category|categoryid=121|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

 

       Witacze – pylony: sztuk 2, jeden postawiony przy zbiorniku retencyjnym Mosty, droga z Włodawy do Białej Podlaskiej, drugi przy drodze w miejscowości Kaniuki.

·       Billboard stały: sztuk 1, postawiony na działce przy drodze gminnej w Podedwórzu.

·       Billboard czasowy: sztuk 1, postawiony przy drodze w miejscowości Grabówka. 

·       Tablica informacyjna: sztuk 1, postawiona przy rondzie w Podedwórzu.

·       Znaki kierunkowe: sztuk 3: I postawiony  w Podedwórzu przy rondzie, II przy Skwerze Floriana w Podedwórzu, III przy remizie w miejscowości Hołowno

Dodatkowe informacje