W schronisku znajdującym się przy Urzędzie Gminy w Podedwórzu przebywają cztery psy, w tym trzy szczeniaki. Zachęcamy do przygarnięcia ślicznych piesków. Wszystkich zainteresowanych losem tych zwierząt prosimy o kontakt z Urzędem Gminy. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 833795011

 

 

    W gminach należących do Międzygminnego Związku Celowym z siedzibą we Włodawie, selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało ponad 90 procent mieszkańców. Niestety są tacy, którzy mimo deklaracji, nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Oni zapłacą więcej.

Decydując się na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powinniśmy konsekwentnie i rzetelnie wywiązywać się z tego obowiązku. Segregacja jest bardzo prosta. Odpady ulegające szybkiemu rozkładowi takie jak: organiczne odpady kuchenne, odpady pochodzenia roślinnego, odpady z bytowania zwierząt domowych, zmiotki oraz kurz z odkurzaczy, pieluchy jednorazowe czy waciki wrzucamy do pojemnika z odpadem mokrym. Do frakcji mokrej wliczamy również popioły z pieców i kominów, jednak należy je umieszczać w odrębnym opakowaniu. Natomiast jako odpad suchy kwalifikujemy: szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier oraz tekturę, odpady łazienkowe (np.: opakowania po środkach czystości, patyczki kosmetyczne), a także jedno i wielomateriałowe opakowania m.in. kartony po mleku czy sokach.

Niedopuszczalne jest „podrzucanie” do odpadów komunalnych szczątek martwych zwierząt. Takie zachowania będą zgłaszane odpowiednim organom, które przeprowadzą kontrole w danym gospodarstwie. W nadchodzącym roku rozpoczną się kontrole prowadzone przez inspektorów Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, w celu sprawdzenia poprawności segregacji oraz charakteru odpadów. Wszelkie uchybienia związane z nieprawidłową segregacją będą w konsekwencji skutkowały naliczeniem dodatkowej opłaty.

Istnieje również problem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielu właścicieli nieruchomości posiada zaległości, których koszty windykacji przewyższają główne należności, co w konsekwencji prowadzi do wyższych długów i niepotrzebnych wydatków dla mieszkańców. Dlatego warto zasięgnąć informacji na temat regularności wpłat osobiście w biurze Związku przy ul. Żołnierzy WiN 22, bądź pod numerem telefonu: 82 57-25-856. Po więcej informacji zapraszamy na nową stronę internetową Związku: www.mzcwlodawa.pl oraz facebook.com/MZCWlodawa.

<<<Harmonogramy odbioru odpadów>>>

 

 ________________________________________________

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Podedwórze działając na podstawie art.35 ust.l, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U.2014r poz 518 z póź.zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Termin płatności czynszu; rocznie do dnia 30 września każdego roku. Podstawa do naliczenia stawki czynszu: cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS przyjęta do naliczenia.

SNL.7151.25.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wójt Gminy Podedwórze działając na podstawie art.35 ust.l, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2014r poz. 518 z póź zm ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

SNL.7151.26.2014

 

Gmina Podedwórze informuje, że w miejscowości Antopol powstał nowy obiekt sportowy, realizowany w ramach projektu „Wykonanie boiska sportoworekreacyjnego z wyposażeniem”dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, przez grupę nieformalną Chilimoniuk, Kolenda & Wójcik w skład, której wchodzą mieszkańcy wsi Antopol we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym w Podedwórzu.

Boisko zostało wykonane na działkach nr 81, 82 w miejscowości Antopol W dniu 23 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Następnie rozegrano towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy Iskrą Antopol, a drużyną Sokołów. Całość spotkania zakończona była  poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, rozwijanie integracji i aktywności społecznej oraz wzmacnianie lokalnych inicjatyw w miejscowości Antopol.

 

Wartość dofinansowania – 4994, 00 zł.

Całkowita wartość operacji – 5919, 31 zł.

 

 

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości pochodzą z byłego Państwowego Funduszu Ziemi Gminy Podedwórze, powiat bialski, woj. lubelskie.

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI „STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE"

Gmina Podedwórze informuje, że  grupa nieformalna Chilimoniuk, Kolenda& Wójcik w skład, której wchodzą mieszkańcy wsi Antopol wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym w Podedwórzu  realizują operację o tytule „Wykonanie boiska sportowo rekreacyjnego z wyposażeniem”              

Celem Operacji jest poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, rozwijanie integracji i aktywności społecznej oraz wzmacnianie lokalnych inicjatyw w miejscowości Antopol. 

Dodatkowe informacje