W dniu:20.05.2015r. w Ośrodku Zdrowia w Podedwórzu 48 w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie 83 359-85-27
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 20.05.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

________________________________________________

     Uroczystości 3 Maja w Gminie Podedwórze rozpoczęły się o godz. 9.00 uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. Po Mszy Św. odbył się przemarsz pod pomniki żołnierzy poległych w których uczestniczyły poczty sztandarowe z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, Radnych Gminy, Strażaków oraz mieszkańców gminy Podedwórze gdzie złożono wieńce pod pomnikami poległych żołnierzy i pomnikiem Sw. Floriana.

Następnie młodzież z Gimnazjum pod kierownictwem Pani Iwony Kolady przygotowała inscenizację historyczną związaną z obchodami tego święta.

W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk oraz Przewodniczący Rady Tomasz Borsuk nawiązali do 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Strażaka oraz podziękowali przybyłym mieszkańcom na tę uroczystość.

____________________________________________________________

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Istnieje szansa dalszego rozwoju naszego regionu poprzez realizację kolejnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych za pośrednictwem LGD „Jagiellońska Przystań" w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Podstawowym dokumentem, który określi kierunki rozwoju obszaru będzie Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przy udziale mieszkańców.

I N F O R M A C J A

Podszywanie się obcych osób pod osoby związane z realizacją projektu.

Wójt Gminy Podedworze informuje wszystkich mieszkańców

W związku z realizacją projektu „ Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy”  polegającym na montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Podedwórze informuję, iż odnotowano w dniu 21.04.2015 r. w miejscowościach Gminy przypadki podszywania się obcych osób pod osoby związane z realizacją projektu  celem sprawdzenia, zweryfikowania lub podpisania brakujących dokumentów.

Domniemamy, że osoby te mogą dokonywać kradzieży lub innych czynności niezgodnych z prawem.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli będą podjęte  działania ze strony Gminy, to zainteresowane osoby bądź mieszkańcy zostaną poinformowane telefonicznie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z Urzędem Gminy Podedwórze  pod numerem telefonu 83 3795011.

                                                                    Wójt Gminy

                                                                   Krzysztof Chilczuk

Załączniki:
Pobierz plik (informacja_na_strone.pdf)Informacja[PDF]121 kB

Dzięki Twoim głosom Podwórko NIVEA może powstać w Gminie Podedwórze.

<<<ZAGŁOSUJ>>>

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.3.2015 r. z 16 lutego2015 r. Wójt Gminy Podedwórze zaprasza na zebranie wiejskie mieszkańców wsi Opole, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Opole.

Zebranie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 19:30 – I termin, II termin- w tym samym dniu o godzinie 20:00.

Proszę o niezawodne przybycie.

Załączniki:
Pobierz plik (Wojt_Gminy_Podedworze_17.04.pdf)Informacja[PDF]118 kB

     Zwołuję na wniosek Wójta Gminy na dzień 20 kwietnia 2015 roku VI sesję Rady Gminy Podedwórze. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 9.00

Załączniki:
Pobierz plik (2015_04_16_08_37_07.pdf)Zaproszenie[PDF]184 kB

Dodatkowe informacje