Oświadczenie o stratach poniesionych w wyniku suszy wraz
z oświadczeniem o inwentarzu do pobrania

I N F O R M A C J A


   Wójt Gminy Podedwórze informuje mieszkańców iż w związku z przedłużającą się falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy Podedwórze apeluję o niewykorzystywanie przez odbiorców wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe i potrzeby zwierząt.
    Dlatego prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogrodów, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi i potrzebami zwierząt.
   Wszystkich odbiorców sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

WÓJT
Krzysztof Chilczuk

Załączniki:
Pobierz plik (2015_08_12_09_27_11.pdf)Informacja[PDF]37 kB

Stowarzyszenie LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram_spotka.pdf)Harmonogram spotkania[PDF]520 kB

Załączniki:
Pobierz plik (upał-poradnik-24062014.pdf)JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ[PDF]461 kB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2015
Wójta Gminy Podedwórze z dnia 03 sierpnia 2015 r.
w sprawie zakazu wypalania słomy i suchych traw oraz zachowania szczególnej ostrożności przeciwpożarowej.

Załączniki:
Pobierz plik (2015_08_04_13_55_20.pdf)Treść zarządzenia[PDF]206 kB

   Informujemy, że aktualne wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać w Urzędzie Gminy lub z załącznika poniżej.

Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia  do 31 sierpnia 2015r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Załączniki:
Pobierz plik (akcyza_2015.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2015[PDF]765 kB

Dodatkowe informacje