Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta)  w KRUS. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Załączniki:
Pobierz plik (Kolonie letnie dla dzieci rolników Łazy.pdf)Szczegółowe informacje[PDF]242 kB

Szczegóły zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Podedwórze 24 czerwca 2020 r. Sesja odbędzie się w  świetlicy wiejskiej w Podedwórzu, Podedwórze 46A. Rozpoczęcie sesji - godz. 12:30

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, który na terenie Gminy Podedwórze miał miejsce w dniu 11 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Podedwórze informuje, że rolnicy z terenu gminy Podedwórze, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek).

Miejsce: Urząd Gminy Podedwórze, pokój numer 1.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

W przypadku gdyby wystąpiły następne niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodujące szkody w uprawach polowych procedura zgłaszania i szacowania szkód pozostaje ta sama.

Szczegółowych informacji udziela:

Marlena Łuszczyk tel. 83 379 51 85

Monika Łukaszuk tel. 83 379 52 27

 

Urząd Gminy Podedwórze zaprasza osoby, które złożyły wnioski o zmianę przeznaczenia działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Podedwórze na spotkanie z planistą, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu dnia 18 czerwca 2020r. o godzinie 14:00.
Na spotkaniu podane zostaną ważne informacje o możliwości i konsekwencjach zmiany przeznaczenia poszczególnych działek.

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że w  punkcie przy ul. Kościelnej 32 w Parczewie została wznowiona  bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Szczegóły w załączniku poniżej.
Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram dyżurów NPP, NPO, Mediacja_2020_koronawirus_3.pdf)Harmonogram dyżurów[PDF]1021 kB

W związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowych na budowę 2 ferm drobiu w miejscowości Nowe Mosty Urząd Gminy Podedwórze zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 5 czerwca 2020 r. o godzinie 15 w Nowych Mostach (przy budynku mieszkalnym 2G). W razie niepogody spotkanie zostanie przeniesione do świetlicy wiejskiej w Bojarach.

W ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia  Czytania Dzieciom, Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zaprasza na spotkania z książką w poszczególnych miejscowościach. Na uczestników czekają liczne atrakcje: wspólne czytanie, malowanie twarzy, zagadki i konkursy.

Szczegóły na załączonych plakatach.

Dodatkowe informacje