Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

     Zbliża się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

<<<formularz do pobrania>>>

     Dnia 5 lipca 2012 roku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała Konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.

Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF <<<tutaj>>>

      Wójt Gminy Podedwórze informuje że na stronie BIP w zakładce << "Budżet i przetargi" / "Przetargi">> znajduje się ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości.

 

Konferencja Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje 5 lipca 2012 roku konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja rozpocznie się od godz. 10.00 w Hotelu Mercure Unia przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie. Jest ona realizowana w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi jego podsumowanie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

      Gmina Podedwórze informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Podedwórzejest dotowana na podstawie umowy

Nr 185/2012/D/OZ z dnia 30.05.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

                    

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

 

Szczegóły w załączniku

Dodatkowe informacje