Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”


w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w §1 pkt 1 lit. „a – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 20.11.2012r. do19.12.2012r.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF

W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) pracami
związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych służących do tworzenia map popytu, proszę o
wypełnienie ankiet.

Pozyskane z ankiet informacje pomogą Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
aktualizacji map popytu i w dokładniejszym koncentrowaniu swoich działań na obszarach
szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Po uzyskaniu informacji z ankiet i ich odpowiednim zagregowaniu w mapach popytu. UKE
udostępnia operatorom (również lokalnym) i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego
wiedzę o miejscach zapotrzebowania na ww. usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być
interesujące z punktu widzenia biznesowego.

Uzyskane zgłoszenia posłużą także do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku
zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten
należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006
r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej S.A.

    Nieuczciwe firmy consultingowo-doradcze wprowadzają w błąd przedsiębiorców chcących skorzystać z unijnych dotacji. Za poradniki, informatory i ulotki na temat funduszy europejskich każą sobie płacić nawet kilkaset złotych. W rzeczywistości materiały informacyjne i promocyjne dotyczące funduszy unijnych są bezpłatne. Można je pobrać ze stron internetowych lub otrzymać w Punktach Informacyjnych.

    Do Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej zgłaszają się przedsiębiorcy oszukani przez nieuczciwe firmy consultingowe i doradcze. Za materiały informacyjne o funduszach europejskich każą sobie płacić nawet kilkaset złotych. W rzeczywistości są to kopie publikacji, które można otrzymać bezpłatnie. Ostatnio odebraliśmy sygnały od właścicieli małych firmy z terenów wiejskich.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

organizuje

Kiermasz Materiału Szkółkarskiego

Owocowego i Ozdobnego

14 października 2012 r. godz. 8-16

Oferta skierowana jest: do sadowników, szkółkarzy, działkowiczów, rolników, projektantów zieleni miejskiej i ogrodów, właścicieli sklepów i centrów ogrodniczych z całego kraju, a zwłaszcza z Makroregionu Południowo-Wschodniego, entuzjastów zieleni oraz wszystkich zainteresowanych krzewieniem współczesnych idei szkółkarskich i sadowniczych.

Do pobrania:

     W dniach 21-22 września 2012 r. Radni rady Gminy na czele z Przewodniczącym, Wójt Gminy z pracownikami do spraw inwestycji i planowania przestrzennego, Delegat do Powiatowej Izby Rolniczej z gminy Podedwórze oraz sołtysi uczestniczyli w wizycie studyjnej w gminie Kisielice  w powiecie Iławskim. Wizyta miała na celu spotkanie z władzami gminy oraz zapoznanie się z funkcjonującymi farmami wiatrowymi.

     Burmistrz Kisielic zapoznał zebranych z całym procesem powstawania farm wiatrowych, związanymi z tym działaniami oraz korzyściami jakie z tego tytułu uzyskała gmina. Udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników, a w szczególności dotyczące negatywnych skutków jakie związane są z działającą farmą. Popularnie zwane „wiatraki’ budzą wiele kontrowersji, jednak po rozmowie i wysłuchaniu informacji wszystkie wątpliwości zostały rozwiane.

     Następnie uczestnicy wyjazdu wraz z pracownikiem gminy Kisielice przejechali na miejsce gdzie postawiono wiatraki by naocznie zobaczyć jak wygląda ich praca w terenie oraz związana  z tym infrastruktura. Uczestnicy wizyty po obejrzeniu lokalizacji wiatraków, wsłuchaniu się w ich pracę, stwierdzeniu, że cały proces związany z produkcją roślinną jak i zwierzęcą jest zachowany, a usytuowanie wiatraków nie zagraża ludziom, pozytywnie ustosunkowali się do ewentualnej budowy na terenie naszej gminy farmy wiatrowej.

     W drodze powrotnej zwiedziliśmy miejsce bitwy pod Grunwaldem oraz zamek w Nidzicy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizyty studyjnej.

 

{phocagallery view=category|categoryid=111|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zwraca się ponownie z prośbą o rozpowszechnienie w sposób skuteczny i zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, informacji dotyczącej warunków pozyskiwania przez rolników mięsa ze zwierząt gospodarskich przeznaczonego na użytek własny.

Pisma do pobrania:

 Informacja          Pismo


Dodatkowe informacje