„Rolnik z Lubelskiego 2020”
 
„Ekolubelskie 2020”
 
„Lubelskie rowerowe z KSOW-em”
 

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia pandemii koronawirusa i spowodowanymi tym problemami finansowymi przedsiębiorców z terenu zarządzanych przez Państwa miejscowości, chcielibyśmy poinformować, że starając się jak najlepiej rozdysponować środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, do dotychczasowej oferty
dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, koncentrującej się na pożyczkach płynnościowych oraz dotacjach na utrzymanie miejsc pracy, dołączy dodatkowy instrument.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.
 

Bitwa o wozy
12.07.2020 roku zawalczmy o nowy samochód strażacki dla Gminy Podedwórze!
W II turze „Bitwy o wozy”, gmina z największą frekwencją w jednym z byłych 49 województw, według stanu na dzień 31.12.1998 r., otrzyma nowy wóz strażacki.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że zostaje przedłużony termin przyjmowania wniosków o oszacowanie strat do 10 lipca br. Każde niekorzystne zjawisko atmosferyczne należy oszacować na oddzielnym wniosku o oszacowanie strat.

Podedwórze, dnia 25.06.2020 r.

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

Seneka Młodszy

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice,

     kończymy dziś rok szkolny 2019/2020 w nietypowych okolicznościach. Warunki epidemii, w jakich przyszło nam żyć i pracować nie pozwalają na zorganizowanie tradycyjnych uroczystości w gronie społeczności szkolnej, dlatego tą drogą chciałabym skierować gratulacje, podziękowania oraz wyrazy uznania do wszystkich, którzy w minionym roku podjęli trud edukacji, zarówno w roli ucznia, jak i mistrza.

Dodatkowe informacje