Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz w formacie PDF

____________________________________________________________

     Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w trybie §21 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Podedwórze {Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 55 poz. 1536 z dnia 6 maja 2003r.) zwołuję na 24 stycznia 2014 roku XLII sesję Rady Gminy Podedwórze.

 

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

_________________________________________________________

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2014 roku o godz. 10:00 odbędzie się okazanie na gruncie zmian do opracowanego projektu scalenia gruntów wsi Zaliszcze, gmina Podedwórze.

 

Szczegółowe informacje w formacie PDF

__________________________________________________________________

     Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole. Uchwała może być podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. 

Szczegółowe informacje w formacie PDF

__________________________________________________________________

 

Komputer, internet, telefon komórkowy w ostatnich latach stały się nieodłącznym elementem życia dzieci i młodzieży. Nic więc dziwnego, że technologiczne nowinki są jednym z popularniejszych pomysłów na gwiazdkowy prezent. Musimy jednak pamiętać, że technologia niewłaściwie wykorzystywana może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka i jego właściwego rozwoju. Dlatego tak ważna jest świadomość rodziców i opiekunów dotycząca zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami oraz możliwości zapobiegania im i dbania o bezpieczeństwo młodych internautów.

„Zakup kontrolowany” to kampania informacyjna, przygotowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, ma na celu pomoc dorosłym w świadomym wyborze sprzętu komputerowego lub gier, kupowanych z myślą o dzieciach m.in. w okresie świątecznym i w czasie poświątecznych wyprzedaży.

więcej informacji na ten temat na stronie internetowej kampanii

bezpłatne konsultacje Helpline.org.pl: 800 100 100

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4

WOJEWODY LUBELSKIEGO

Z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

na terenie województwa lubelskiego. 

 

<<<do pobrania w formacie PDF>>>

 

 

________________________________________________________

Dodatkowe informacje