Projekt "Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi" - dokumenty do pobrania

Ankieta i deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnictwa w Projekcie
W dniu 25 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Piechy i Opole w sprawie scalenia gruntów w tych miejscowościach.

W spotkaniu udział wzięli:

Pan. Bartosz Czech – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie,

Pan Krzysztof Skiba – Kierownik pracowni geodezyjnej we Włodawie, wykonawca prac scaleniowych,

Pan Zenon Bednarz – Kierownik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Parczewie,

Pan Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze.

W trakcie spotkania, omówione zostały zasady obowiązujące uczestników scalenia oraz jego wykonawców w trakcie wykonywania prac scaleniowych. Następnie, z uczestników scalenia została wybrana Rada Scalenia wsi Piechy i Opole w składzie: Jadwiga Drzewiczak, Zofia Marciniak, Mariusz Michalski, Grzegorz Michalski, Andrzej Kuchta, Tadeusz Banaszczuk, Mirosław Lipka, Waldemar Ulaniuk i Zbigniew Korneluk. Pierwsze spotkanie Rady Scalenia z wykonawcą ustalono na dzień 31 sierpnia 2010 r. w miejscowości Piechy.

W dniu 19 grudnia 2009r. do naszej gminy zostały przywiezione dary w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

12 rodzin otrzymało wsparcie w postaci produktów żywnościowych: olej, makaron, kasza, mąka cukier, konserwy, słodyczy oraz odzieży.

Pomoc ta jest wynikiem działalności Sztabu Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” jaki został założony przy PZŁ a działa przy Kole Łowieckim Nr 12 „Szóstak” z Lublina, którego Prezesem jest Pan Wojciech Eminowicz. Udział swój w dostarczeniu darów posiada również Fundacja im. Leszka Podkańskiego Prezesem której jest Pan Sebastian Podkański.

Pomoc w ramach tej działalności otrzymaliśmy już po raz drugi Rodziny które zostały wybrane do wsparcia, ustalone zostały wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podedwórzu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, a w imieniu wszystkich którzy otrzymali dary bardzo serdecznie dziękujemy.

„Pomoc która jest udzielana jest zawsze szczera i udzielają jej ludzie o dobrym sercu i za to wszystko jeszcze raz dziękujemy.

Wójt Gminy

Krzysztof Chilczuk

   {phocagallery view=category|categoryid=51||limitstart=0|limitcount=8|fontcolor=#B88A00| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|}

W dniu 26 października 2009 r. w Urzędzie Gminy Wisznice zostało podpisane porozumienie w celu złożenia
 
 i realizacji wspólnego wniosku "Czysta energia w Dolinie Zielawy"
 
Z ramienia Gminy Podedwórze porozumienie podpisali:
 
Krzysztof Chilczuk - Wójt Gminy i Maria Miszczuk - Skarbnik Gminy
 {phocagallery view=category|categoryid=48|fontcolor=#B88A00| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|}

Podedwórze 2009-10-14


INFORMACJA

dotycząca przyznania zasiłku celowego w związku z powodzią w 2009r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje,

że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1319), możliwe jest ubieganie się o przyznanie zasiłku celowego dla rolników:

  1. 500 zł -gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,

  2. 1000 zł – gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.

O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się rolnicy, producenci rolni lub rodziny rolnicze, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane przez powódź, oszacowane przez komisje wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym:

  • w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a także

  • w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią w 2009r. należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu w terminie

do 30 października 2009r. (wnioski są do pobrania w biurze GOPS, a także u sołtysów).

Dodatkowe informacje