Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i  Nasiennictwa

dla producentów rolnych stosujących chemiczną ochronę upraw.

<<<plik do pobrania>>>

.........................................................................................

 

UWAGA  OGRODNICY  I  ROLNICY  !!!

GŁÓWNYM  ZAPYLACZEM ROŚLIN  UPRAWNYCH  JEST PSZCZOŁA  MIODNA

<<<plik do pobrania>>>

.........................................................................................

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe...

<<<plik do pobrania>>>

 


Urząd Gminy Podedwórze informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat dla rodzin, które ucierpiały w wyniku pożaru jaki miał miejsce w dniu 5 lutego 2012 r. w miejscowości Mosty, gdzie spaleniu uległo mieszkanie dwóch rodzin.

Podajemy numery kont na które można dokonać wpłaty

  1. Pan Krzysztof Bielas nr konta      – 61 8055 0006 0104 2434 3001 0001
  1. Pan Ireneusz Semeniuk  nr konta – 34 8055 0006 0104 2434 3001 0002

Wszystkim darczyńcom w imieniu poszkodowanych dziękujemy.

Opłata skarbowa za poświadczenia zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego

Opłata skarbowa za poświadczenia zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenia traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej./ 5 zł od każdej rozpoczętej strony/.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu informuje, że dnia 23 lutego 2012 roku o godz. 900 w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu odbędzie się Pokaz ratownictwa medycznego – udzielanie pierwszej pomocy. Pokaz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Mile widziani są członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Zainteresowanych Druhów serdecznie zapraszamy.

AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich, WYSTARTOWAŁ!!!

"2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL  Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w województwie (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie). Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.

Dodatkowe informacje