Urząd Statystyczny w Lublinie realizując zadania wynikające z ustawy o statystyce publicznej prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych.

Szczegóły do pobrania: pismo i ulotka

     26 maja (sobota) 2012 r. cała Polska usłyszała jak gmina Podedwórze pozyskuje funduje Unijne.

Jeśli nie słyszałeś reportażu na żywo w „Radiowej Jedynce” możesz go usłyszeć klikając na link:

http://www.polskieradio.pl/118/15/Artykul/612324,Fundusze-europejskiej-zmieniaja-polska-wies

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z dnia nagrania.

{phocagallery view=category|categoryid=101|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

CHCESZ ZAŁOŻYĆ LUB ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

SZUKASZ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ?

ZGŁOŚ SIĘ DO

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

„JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

<<<szczegóły w załączniku>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie:

„MAŁE PROJEKTY”


<<<szczegóły w załączniku>>>

 

www.lgdparczew.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


     Inwestycja pod nazwą "Czysta energia w Dolinie Zielawy" został nominowany do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2012.

Prosimy o oddawanie swojego głosu na:

"Czystą energię w Dolinie Zielawy"W dniu 10 maja 2011 r. właściciele oraz samoistni posiadacze gruntów na obszarze wsi Zaliszcze, złożyli wniosek do Starosty Parczewskiego od dokonanie scalenia tych gruntów w ramach działania „ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. W wyniku przeprowadzonych scaleń nastąpi m.in. zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie oraz zmniejszy się odległość pól od gospodarstw.


      Mieszkańcy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu pod czujnym okiem proboszcza ks. Wiesława Sitarskiego z pomocą grupy alpinistycznej uporządkowali nasz cmentarz.

     Alpiniści mieli bardzo trudne zadanie, drzewa rosnące między nagrobkami nie mogły ich uszkodzić.

     Dzięki profesjonalnej wycince oraz pomocy mieszkańców parafii przy uprzątnięciu ściętych drzew nasz cmentarz jest nie do poznania.

{phocagallery view=category|categoryid=96|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

     Program ponocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Oświadczenia do pobrania w zakładce "FORMULARZE"

Dodatkowe informacje