Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zaprasza wolontariuszy i wolontariuszki do współpracy przy przeprowadzeniu badań ankietowych wśród władz lokalnych, urzędników oraz mieszkańców samorządów uczestniczących w projekcie ”Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS”.

 

Szczegółowe informacji do pobrania w formacie PDF

http://www.domeuropy.lubelskie.pl/


     Zgodnie z art. 37ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) Likwidatorzy Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Antopolu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019154 zawiadamiają o wszczęciu likwidacji organizacji.

 

Szczegółowe informacje do pobranie w formacie PDF

 

Federacja Zielonych "Gaja" oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka

zapraszają na serię  seminariów pt.:

„Efektywna realizacja gminnych  programów usuwania azbestu - możliwości i koszty”,

które odbędą się w dniach 5-7 marca i 18-20 marca w Lublinie, Białej Podlaskiej,
Puławach, Chełmie, Zamościu i Janowie Lubelskim 

Dokładne daty i miejsca poszczególnych seminariów podajemy poniżej.


Spotkania przeznaczone są m.in dla urzędników gminnych, osób fizycznych
oraz zarządców nieruchomości.

Tematyka:
- Przepisy prawne oraz Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
- Baza Azbestowa
- Dobre praktyki gmin
- Dostępne wsparcie finansowe: Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska, środki szwajcarskie
- Ograniczenie odpowiedzialności administratora
- obowiązki sprawozdawcze

Prelegentami będą krajowi specjaliści oraz przedstawiciele WFOŚiGW i Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”


w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w §1 pkt 1 lit. „b – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 18.03.2013r. do16.04.2013r.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji do pobrania w formacjie PDF

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchomił trzy nowe kierunki:

  • agrobiznes
  • bioinżynieria
  • zielarstwo i terapie roślinne

Więcej informacji na: www.up.lublin.pl

                             www.lubelskie.pl

Wójt Gminy Podedwórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze

1. Działki Nr 130/2 o powierzchni 0,2065 ha nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Mosty gmina Podedwórze

2. Działka Nr 64/1 o powierzchni 1,1854 ha zabudowana budynkiem inwentarskim położona w obrębie ewidencyjnym Bojary

Więcej informacji na www.podedworze.bip.lublin.pl w zakładce "przetargi"

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

zaprasza do udziału w projekcie

AKTYWNE MIKROFIRMY

 

                        

<< szczegóły do pobrania w formacie PDF >>

Dodatkowe informacje