Podedwórze 2009-10-14


INFORMACJA

dotycząca przyznania zasiłku celowego w związku z powodzią w 2009r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje,

że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1319), możliwe jest ubieganie się o przyznanie zasiłku celowego dla rolników:

  1. 500 zł -gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,

  2. 1000 zł – gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.

O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się rolnicy, producenci rolni lub rodziny rolnicze, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane przez powódź, oszacowane przez komisje wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym:

  • w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a także

  • w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią w 2009r. należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu w terminie

do 30 października 2009r. (wnioski są do pobrania w biurze GOPS, a także u sołtysów).

Dodatkowe informacje