W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia pandemii koronawirusa i spowodowanymi tym problemami finansowymi przedsiębiorców z terenu zarządzanych przez Państwa miejscowości, chcielibyśmy poinformować, że starając się jak najlepiej rozdysponować środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, do dotychczasowej oferty
dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, koncentrującej się na pożyczkach płynnościowych oraz dotacjach na utrzymanie miejsc pracy, dołączy dodatkowy instrument.


Dobiegły końca prace nad stworzeniem odpowiednich procedur, aby udzielać bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego. Środki te, w zależności od liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób w oparciu o umowę pracę, w przeliczeniu na pełne etaty i okresu finansowania – pozwolą pokryć koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a ich rozliczanie będzie przebiegało
w uproszczony sposób. Nabór wniosków w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP- Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw zaczyna się 15 lipca 2020 roku
o godzinie 10.00.00 i potrwa do 22 lipca 2020 r. nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków.
Wsparcie finansowe będzie wypłacane do wyczerpania środków. Alokacja na ten konkurs
to aż 74 mln zł.
By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów za jeden dowolny miesiąc, licząc od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku, przy czym spadek ten musi być spowodowany zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
Wsparcie z poziomu regionalnego kierowane będzie do mikro- i małych firm, natomiast firmy średnie mogą starać się o pomoc, opartą na zbliżonych zasadach, w Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (PARP).
Sam wniosek o dofinasowanie został maksymalnie uproszczony, tak aby każda firma mogła w prosty i szybki sposób złożyć swoją aplikację. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie również zostały ograniczone do minimum. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: rpo.lubelskie.pl. w zakładce wiadomości – nabory/konkursy. Przedsiębiorcy już dzisiaj mogą zacząć wypełniać swoje wnioski na stronie internetowej LSI2014.
Zachęcamy do przekazania informacji o dofinasowaniu mikro, małym przedsiębiorcom (w tym samozatrudnionym) na zarządzanym przez Państwa terenie. W przypadku pytań odpowiedzi udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego LAWP telefonicznie: 81 462 38 31 lub 81 462 38 12 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Dyrektor
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie

 

Szczegóły dotyczące Działania oraz dokumentacja konkursowa na stronie internetowej
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw

 

Dodatkowe informacje